Mød os

Velkommen til vores hjemmeside - Lægernes Hus Gråsten.

Vi er 2 læger i kompagniskab – det vil sige i en fælles praksis med fælles ansvar for patientbehandling og klinikdrift.

Da vi fungerer som uddannelsespraksis har vi ofte en uddannelseslæge ansat. Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse. Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Er du tilmeldt vores praksis kan du frit bestille tid ved den læge du ønsker.

Ved akut sygdom er det dog kun under særlige omstændigheder muligt for os at efterkomme et ønske om en bestemt læge.

Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang, du henvender dig i klinikken. Dette gælder også børn.

I huset er tillige fysioterapeut.

Klinikken online
For online receptfornyelse, tidsbestilling og besked – klik på ”Log på selvbetjeningen” i menuen.

Uddannelses læger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse. Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.